Tin tức

Tin tức

Hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp đúng cách

Bước 1 Lắp đặt máy chà sàn Máy chà sàn liên hợp gồm 2 phần chính riêng biệt nhau. Phần trên là ngăn chứa nước dơ, phần dưới là động cơ chà, và hút gắn với ngăn chứa nước sạch. Lắp đặt : Ngăn chứa nước dơ nằm phía trên ngăn chứa nước sạch Lắp […]